Khuyến mại mùa Noel, chúc mừng năm mới! Oasis Hotel giảm 10% giá tất cả các loại phòng.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Giang-Sinh-Hoa-Mi-Dai-Nhan/ZW6UBO9I.html

Mùa Giáng Sinh, đón chào năm mới Oasis Hotel giảm 10% giá tất cả các loại phòng.

Nhạc rộn ràng chuông ngân vang.
Giáng sinh, giáng sinh đang về.
Hát lên(tính tang).
Khúc ca(tính tang).
Giáng sinh(tính tang).
Đêm hân hoan đêm mênh mang.
Trái tim tìm nhau thiết tha.
Hát lên(tính tang).
Khúc ca(tính tang).
Tính yêu(tính tang).
Lời nồng nàn, trên môi xinh.
Chúc nhau, chúc nhau an bình.
Hát lên(hát lên).
Khúc ca(khúc ca).
Giáng sinh(giáng sinh).
Đêm bao la, đêm hoan ca.
Lắng nghe mùa đông ước mơ.
Hát lên(hát lên).
Khúc ca(khúc ca).
Nống ấm hơn(nồng ấm hơn).
Chúa giáng thế … (con tim nhân gian)
Ngất ngây 1 mùa đông tới(khúc hát mới).
Con tim xôn xao. Rạng rỡ muôn ngàn ánh sao.

Nhạc rộn ràng chuông ngân vang.
Giáng sinh, giáng sinh đang về.
Hát lên(tính tang).
Khúc ca(tính tang).
Giáng sinh(tính tang).
Đêm hân hoan đêm mênh mang.
Trái tim tìm nhau thiết tha.
Hát lên(tính tang).
Khúc ca(tính tang).
Tính yêu(tính tang).
Lời nồng nàn, trên môi xinh.
Chúc nhau, chúc nhau an bình.
Hát lên(hát lên).
Khúc ca(khúc ca).
Giáng sinh(giáng sinh).
Đêm bao la, đêm hoan ca.
Lắng nghe mùa đông ước mơ.
Hát lên(hát lên).
Khúc ca(khúc ca).
Nống ấm hơn(nồng ấm hơn).
Chúa giáng thế … (con tim nhân gian)
Ngất ngây 1 mùa đông tới(khúc hát mới).
Con tim xôn xao. Rạng rỡ muôn ngàn ánh sao.

Nhạc rộn ràng chuông ngân vang.
Giáng sinh, giáng sinh đang về.
Hát lên(tính tang).
Khúc ca(tính tang).
Giáng sinh(tính tang).
Đêm hân hoan đêm mênh mang.
Trái tim tìm nhau thiết tha.
Hát lên(tính tang).
Khúc ca(tính tang).
Tính yêu(tính tang).
Lời nồng nàn, trên môi xinh.
Chúc nhau, chúc nhau an bình.
Hát lên(hát lên).
Khúc ca(khúc ca).
Giáng sinh(giáng sinh).
Đêm bao la, đêm hoan ca.
Lắng nghe mùa đông ước mơ.
Hát lên(hát lên).
Khúc ca(khúc ca).
Nống ấm hơn(nồng ấm hơn).
Chúa giáng thế … (con tim nhân gian)
Ngất ngây 1 mùa đông tới(khúc hát mới).
Con tim xôn xao. Rạng rỡ muôn ngàn ánh sao.

Chúa giáng thế … (con tim nhân gian)
Ngất ngây 1 mùa đông tới(khúc hát mới).
Con tim xôn xao. Rạng rỡ muôn ngàn ánh sao.