Vị trí

Oasis Hotel
19 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội
Tel: +84-4 3514 3888
Tin tức Các thông tin dịch vụ và khuyến mại
Dịch vụ Phong phú chuyên nghiệp
Phòng ở Đa dạng, phục vụ các nhu cầu